Nummers (ont)koppelen

Gefeliciteerd! Uw 100 nummers zijn actief en klaar voor gebruik!

Heeft u een 100-blok met regionale of 088 nummers? Dan worden al uw 100 nummers op de Simmpl centrale geactiveerd. U kunt zelf bepalen hoeveel en welke nummers van het blok u wilt gebruiken. Als wij weten welke nummers u wilt gebruiken, dan bereiden we dit alvast voor u voor. Wilt u meer of andere nummers, dan kunt u dit gemakkelijk zelf doen. In deze handleiding vindt u informatie hoe u dat kunt doen.

In deze handleiding vindt u de volgende onderwerpen:

  1. Een overzicht van uw nummers opvragen
  2. Een ongebruikt nummer in gebruik nemen (belplan)
  3. Een gebruikt nummer ontkoppelen (belplan)
  4. Een ongebruikt nummer in gebruik nemen (trunk)
  5. Een gebruikt nummer ontkoppelen (trunk)

Een overzicht van uw nummers opvragen

U heeft een 100-nummerblok op Simmpl. U kunt op Simmpl een overzicht opvragen van al uw nummer, of deze aan een belplan zijn gekoppeld en zo ja, aan welk belplan. Wilt u een extra nummer gebruiken uit uw blok dan kan deze eenvoudig worden toegevoegd.

Login op Simmpl en ga in het menu links naar [rapporten] > tab [Gebruik]
Hier vindt u een overzicht van uw nummers. Achter de nummers staat:
* of ze in gebruik zijn
* zo ja, de naam van het belplan of trunk
* zo nee, dan zit u staan: [ongebruikt]

Een ongebruikt nummer in gebruik nemen (belplan)

Om een nummer dat nu ongebruikt is in gebruik te nemen kunt u deze als volgt koppelen aan een belplan:

Login op Simmpl en klik in het menu op [belplannen] > [Belregels] > [toevoegen]

Na het invullen van de gegevens klikt u op [toevoegen]. Vervolgens kunt u aan de slag met het maken van het belplan. Het belplan omvat de acties die worden uitgevoerd als er een oproep binnenkomt. Als u een extern nummer aan uw belplan koppelt dan stelt u in dit belplan in welke acties worden uitgevoerd als dat nummer wordt gebeld.

Zodra het belplan ingesteld is klikt u op [opslaan]. Vanaf nu kunt u het nieuwe nummer in gebruik nemen.

Een gebruikt nummer ontkoppelen (belplan)

Om een nummer dat nu aan een belplan is gekoppeld te ontkoppelen kunt u deze stappen volgen: Login op Simmpl en klik in het menu op [belplannen] > klik op het belplan

Klik bovenin beeld op [Instellingen]. Bij [Extern nummer] ziet u het gekoppelde telefoonnummer.

Selecteer het telefoonnummer en verwijder het (Ctrl+X, backspace of delete) en klik op [Opslaan].

Het belplan is nu niet meer gekoppeld aan het externe nummer. Het externe nummer is weer beschikbaar om aan een ander belplan of trunk te koppelen. U ziet het terug in het overzicht van uw nummers: rapporten > tab gebruik.

Een ongebruikt nummer in gebruik nemen (trunk)

Om een beschikbaar nummer aan een trunk te koppelen gaat u als volgt te werkt.

Login op Simmpl en klik in het menu op [toestellen] > tabblad Trunks Klik bij de trunk die u wilt bewerken op het bewerken-icoon (tandwieltje rechts)

In stap 1 van de Trunk-instellingen kunt u een nummer toevoegen. Klik op de drop-down voor een overzicht van uw nummers. U ziet ALLE nummers met een | (semi-colon) en daarachter of ze aan een belplan of trunk zijn gekoppeld. De vrije nummers hebben deze toevoeging niet:

Kies een vrij nummer en vink aan of u:

  • het nummer zowel INKOMEND wilt koppelen (gesprekken komen op de trunk uit)
  • of als NUMMERWEERGAVE (u kunt het nummer meesturen met uw trunkverkeer)
  • of BEIDE

Klik vervolgens op de plus om het nummer aan uw trunk te koppelen.

Rond de trunk wizard af om de instellingen op te slaan.

NB: u kunt een nummer dat al wordt gebruikt selecteren, u koppelt het dan aan deze trunk en ontkoppelt het van een belplan. U kunt het ook enkel als nummerweergave gebruiken en het nummer behoudt dan zijn inkomende route.

Een gebruikt nummer ontkoppelen (trunk)

Om een nummer van een trunk te ontkoppelen gaat u als volgt te werk:

Login op Simmpl en klik in het menu op [toestellen] > tabblad Trunks Klik bij de trunk die u wilt bewerken op het bewerken-icoon (tandwieltje rechts).

In stap 1 van de Trunk-instellingen ziet u welke nummers aan de trunk zijn gekoppeld. Om een nummer te verwijderen, klik op het rode kruis.

Het nummer is nu verwijderd van de trunk. Rond de trunk wizard af om de instellingen op te slaan.

Uw vraag niet beantwoord?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Bel ons dan tijdens kantoor uren op 050 – 820 00 00, stuur ons een e-mail op support@callvoip.nl of stel uw vraag via onze chat.

Waarmee kunnen we je helpen?

{{ posts.title | markdownify }}