Privacy

Groningen, 24 mei 2018

Uw privacy is voor Tijdhof Consulting van groot belang, wij houden ons dan ook strikt aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd correct gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we bij onze online communicatiediensten allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen. Tijdhof Consulting verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die u als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze medewerkers sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken.

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze online communicatiediensten moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw (gebruikers-)naam, NAW-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, IP-adres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online communicatiediensten. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dit nodig is voor onze online communicatiediensten of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Het beveiligen van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer we onze online communicatiediensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  1. uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  2. het laten corrigeren van fouten
  3. het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  4. intrekken van toestemming
  5. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de gegevens die we van u hebben en hoe Tijdhof Consulting de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met privacy@callvoip.nl

Tijdhof Consulting Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen 050 820 00 00